Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Sıkça Sorulan Sorular

1
Hakim Adayları ihtisas Mahkemelerinde staj yapabilir mi?

Hâkimliğe atanacak adaylar, görev stajlarında uzmanlaşmalarını sağlamaya yönelik,  asliye hukuk, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza hakimliklerinde,

ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri yerine veya bu mahkemelere ilaveten istekleri, bilgi ve becerileri dikkate alınarak aile, iş, ticaret, tüketici,

fikri ve sınai haklar, kadastro, icra ve çocuk mahkemelerinde süresi belirtilmek suretiyle ilgili Komisyonlarca görevlendirilebilirler.

2
Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Stajdaki etkileri nelerdir?

Staj mahkemesindeki stajda mahkeme başkanı veya hâkimi, Cumhuriyet başsavcılığındaki stajda ise Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirilen

Cumhuriyet savcısı;

a) Adaylar staja başladığında nelere dikkat etmeleri hususunda bilgilendirme yapar.

b) Adayın kazanımlarını ve mesleki gelişimlerini değerlendirmek üzere adaylarla bir araya gelir.

c) Değerlendirme sonucunda adayların uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinde eksiklik tespit edilmesi halinde eksikliklerin giderilmesine

yönelik veya stajın verimliliğini arttırmak için adaylara yönelik ders, seminer, sempozyum ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler yapabilir.

ç) Adayların yetiştirilmesine yönelik gerekli gayret ve ilgiyi gösterir.

3
Meslek öncesi eğitime başlandıktan sonra yıllık izin kullanabilir miyim ? Bu izin kim tarafından verilmektedir?

Meslek öncesi eğitimde 1 yılını tamamlayan adaylara meslek öncesi eğitim süresi boyunca 20 gün yıllık izin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce verilmektedir.

4
Yıllık İzin İstenilmesinde Usul Nasıldır ?

Hâkim adayının yıllık izin talebini içeren dilekçesini aday;

  • Staj merkezinde komisyon başkanlığı aracılığıyla,
  • Genel Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir.

Adalet Akademisinde ise, verilen eğitimin bölünmemesi amacıyla yıllık izin verilmemektedir.

5
Bölge Adliye Mahkemeleri Stajı Nerede Yapılacaktır?

1- Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu yerdeki staj merkezlerinde staj yapan adaylar, o ildeki Bölge Adliye Mahkemesinde,

Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde staj yapan adayların, staj yapacakları Bölge Adliye Mahkemeleri

belirlenirken tercihleri, Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu staj merkezlerindeki aday sayısı ile daire sayısı dikkate alınır.

Belirlenen sayıdan fazla adayın aynı Bölge Adliye Mahkemesini tercih etmesi durumunda sırasıyla mazeretleri ve nihaî başarı listesindeki sıraları esas alınır.

2- Yukarıdaki açıklamalar ışığında, adaylar Bölge Adliye Mahkemesinde Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilirler.

6
Meslek öncesi eğitime başlandıktan sonra mazeret izin kullanabilir miyim ? Bu izin kim tarafından verilmektedir?
657 Sayılı Kanunun 104/C bendi uyarınca verilmekte olup, adayların 1 yıl içinde 10 gün mazeret izin hakları bulunmaktadır.
Mazeret İzinleri;
  • Staj merkezinde iken, Komisyon Başkanı
  • BAM’da iken BAM Komisyon Başkanı,
  • Akademi de Akademi Yönetimi,
  • Danıştay ve Yargıtay'da ilgili mercii tarafından verilmektedir.
         
7
Meslek öncesi eğitime başlandıktan sonra askere gitmem durumunda muvazzaf askerlik hizmetinin değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Muvazzaf askerlik hizmeti adaylığa atanmada ve meslek öncesi eğitim süresinde değerlendirilemez.

Adayların muvazzaf askerlikte geçen süreleri hâkimlik ve savcılığa atanmaları hâlinde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

8
Meslek öncesi eğitim esnasında rapor aldım stajım uzar mı?

Meslek Öncesi Eğitim Yönetmeliğinin 14’ üncü maddesi, adayların her yıl için hastalık sebebi ile izinli geçirdikleri 15 günü aşan sürelerin

meslek öncesi eğitimden sayılmayacağı belirtildiğinden, aşan gün oranınca ilgililerin stajı uzamaktadır.

9
Meslek öncesi eğitim esnasında eğitimden sayılmayan sürelerin tamamlattırılması ne şekilde yapılmaktadır?
Hazırlık eğitim dönemlerindeki eksik eğitimlerini tamamlaması gerekenler ayrı bir grup açmayı gerektirecek sayıya ulaşmış ise bunlar için
ilk eğitim grubu beklenmeksizin eğitim yaptırılabilir.
Adayların eğitimden sayılmayan  süreleri staj dönemine ait ise; staj merkezlerinde, hazırlık eğitim dönemine ait ise; durumlarına uygun
ilk eğitim grubuna dahil edilerek Akademi Başkanlığınca tamamlattırılır.
 
10
Meslek Öncesi Eğitime Başlandıktan Sonra Askerliğimi Erteletmem Mümkün müdür?

İdari ve Adli yargı hâkim ve savcı adaylarından  askerliğini yapmayan erkek adayların askerliklerini meslek öncesi eğitim süresi boyunca erteletme

talepleri bakanlığımızca değerlendirilmekte ve uygun görülen talepler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Bölge Başkanlığına gönderilmektedir.

İlgili Başkanlıkça uygun görülen talepler bakanlığımız aracılığıyla adaya bildirilmektedir. 

 Staja başlama tarihinden önce bakaya kalınması vs. askerlikle ilgili problemler staja başlanması ile ortadan kalkmamaktadır.

 Askerlik tehiri sadece staja başladıktan sonraki sürece ilişkindir.

Adres

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Özlük İşlemleri : +90 312 414 6340

Sınav İşlemleri : +90 312 414 6308

Faks : +90 312 425 4026

E-Posta

adaylik@adalet.gov.tr

altbilgi
Hâkim-Savcı adaylarına ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, video, doküman, yayınlar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2021