Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

A- A+
Proje Özeti

 

Projemiz Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İspanya Krallığı Hâkimler Genel Kurulu arasında 15 Mart 2019 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. "TR 15 IPA JH 10 19 Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin Artırılması"  Eşleştirme Projesinin amacı Yargının bağımsızlığı, kalitesi, etkililiği ve etkinliliğinin arttırılması amacıyla hâkim ve savcı adaylarının eğitimin verimliliğinin ve etkinliğinin Avrupa standartlarıda gözetilerek arttırılmasıdır.

İspanya Krallığı ve Ülkemiz işberliği ile yürütülmekte olan ve 31/05/2019 tarihinde başlayıp bütçesi ise 2.000.000 Avro’dur.

Projenin yararlanıcı kurumu Adalet Bakanlığıdır. Projemiz 2 bileşenden oluşmakta olup proje faaliyetleri pilot olarak belirlenen Ankara, Ankara Batı, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Erzurum adliyererinde gerçekleştirilecektir.

Projemizde İspanya Krallığı adına RTA olarak Kıdemli Hâkim Juan Carlos Da Silva görev yapmaktadır. RTA muadili olarak ise Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk GÖKCE çalışmalarını sürdürmektedir. Proje iki bileşenden oluşmaktadır. Bileşen liderleri, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimleri Ümmügülsüm GÖK ve İsmail DOĞAN'dır.

Projenin süresi 2 yıl olup 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla;

  • Adayların edinmesi gereken bilgi ve becerilerin tanımlanması (mesleki profiller),
  • Staj eğitimini yöneten idari birimlere yönelik stratejik planlama,
  • Staj eğitiminin buna göre geliştirileceği mentorlük sisteminin tasarlanması planlanmaktadır.

Projenin en önemli faaliyetlerinden biri adayların staj eğitimlerinde mentorlük modeli uygulanmasıdır.

Mentorlük, kıdemli bir hakim/savcının günlük olarak yanındaki adayla bilgisini ve deneyimlerini paylaştığı bir eğitim sistemidir. Mentorler, eğitim sürecine rehber olarak dahil olmakta, önceden belirlenmiş olan hedeflere yönelik ilerleme kaydedilmesini sağlayan güven ve yapıcı eleştiri ortamında adayın serbest bir şekilde gelişmesini teşvik etmekte, adayların zayıf yönlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olmakta ve adayların ilerlemek ve becerilerini güçlendirmek için gerekli araçları sağlamaktadır.

Projenin Başlıca Çıktıları:

  • Aday hakim/savcılar için AB uygulamaları da dikkate alınarak yeni bir staj modeli oluşturulması.
  • Yetkili mahkemeler ve istinaf mahkemeleri için aday eğitimine ilişkin kriterler tasarlanması.
  • Adayların denetlenmesine yönelik mevcut sistematik yapı belirlenmesi.
  • Staj mahkemesi hakimleri / savcılar (mentorler) & El Kitabı/Kılavuz hazırlanması.
  • Adayların sahip olması gereken yeterlilikleri ve becerileri belirlemek için El Kitabı/Kılavuz hazırlanması.
  • Farklı hedef grupları için eğitim materyalleri geliştirilmesi.

Planlanmaktadır.

 
Adres

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Özlük İşlemleri : +90 312 414 6340

Sınav İşlemleri : +90 312 414 6308

Faks : +90 312 425 4026

E-Posta

adaylik@adalet.gov.tr

altbilgi
Hâkim-Savcı adaylarına ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, video, doküman, yayınlar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2021