Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

A- A+
Cumhuriyet Başsavcılıklarında Staj

Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara Cumhuriyet başsavcılıklarında yapacakları stajlarında;

a) Suç ihbarı, şikâyet ve suç duyurusu üzerine yapılacak işlemler,

b) Soruşturmanın yürütülmesi,

c) Otopsi ve keşif yapılması,

d) Tanık ve bilirkişi dinlenmesi,

e) Arama, el koyma ve tutuklama talebi ile bu işlemlere karşı yapılan itirazlar,

f) Cumhuriyet savcısının delilleri değerlendirme yöntemleri,

g) İddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar  ile diğer kararların düzenlenmesi,

h) İddia makamının mahkemelerde temsili ve esas hakkındaki düşüncesini bildirme yöntemi,

ı) Ceza infaz işlemleri,

i) İcra müdürlükleri, noterlikler ve suç eşyası emanet memurluklarının denetimi,

j) Cumhuriyet başsavcılığında kullanılan defter, karton ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanımı,

k) Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin idaresi ve denetimi, hükümlü ve tutukluların sevk, nakil, disiplin ve tahliye işlemleri,

l) Cumhuriyet savcılığı görevi ile ilgili diğer her türlü işlem

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar yapacakları  stajlarında, yukarıda belirtilen konulardaki deneyim ve becerilerinin yoğunlaştırılmasına yönelik olarak çalıştırılırlar. Ayrıca bu adayların, kolluk birimlerinin çalışma usul ve esasları hakkında bilgilendirilmelerine yönelik konferans ve seminerler düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılıklarınca sağlanır.

Adres

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Özlük İşlemleri : +90 312 414 6340

Sınav İşlemleri : +90 312 414 6308

Faks : +90 312 425 4026

E-Posta

adaylik@adalet.gov.tr

altbilgi
Hâkim-Savcı adaylarına ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, video, doküman, yayınlar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2021