Sıkça Sorulan Sorular

21
Hâkim ve Savcı Adayları Hakkında hangi Sicil Fişleri Kimler Tarafından Doldurulur?

Her adayın görevini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarısı ile görevine bağlılığı ve ahlâkî gidişinin değerlendirildiği (1) numaralı gizli fiş; hazırlık ve son eğitim dönemleri bitiminde Akademi ilgili daire başkanı, staj döneminde ise o dairedeki staj süresinin sonunda ilgili Cumhuriyet savcısı veya staj mahkemesi başkan ya da hâkimi, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde ilgili daire başkanı, Yargıtayda  ilgili daire başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştayda ilgili daire başkanı tarafından ayrı ayrı düzenlenir. İdarî yargı hâkim adaylarının il valiliği stajında ise, (1) numaralı gizli fiş il valisinin mütâlaası alınarak bölge idare mahkemesi başkanı tarafından doldurulur.

Adaylar hakkında düzenlenen (1) numaralı gizli fişler arasındaki farklılıkların değerlendirildiği ve kişisel görüş ve kanaatlerin yer aldığı (2) numaralı gizli fiş, staj dönemi sonunda ilgili adalet komisyonu başkanı tarafından düzenlenir.

Adaylar bulundukları staj merkezlerinde teftiş yapılması halinde, hangi mahkemede staj yaptığına bakılmaksızın en çok bir ay süreyle, teftiş konuları üzerinde müfettişlerce çalıştırılarak, haklarında (3) numaralı gizli fiş doldurulur.

22
Meslek öncesi eğitime başlandıktan sonra askere gitmem durumunda muvazzaf askerlik hizmetinin değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Muvazzaf askerlik hizmeti adaylığa atanmada ve meslek öncesi eğitim süresinde değerlendirilemez.

Adayların muvazzaf askerlikte geçen süreleri hâkimlik ve savcılığa atanmaları hâlinde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.