Yargıtayda Staj

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Staj

Stajda adlî yargı savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı savcı adaylığına atananların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının gözetiminde ve görevlendirdiği ilgili Yargıtay Cumhuriyet savcısının nezaretinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Tebliğnamenin hazırlanması,

c) Temyiz nedenlerinin tartışılması,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

Yargıtayda Staj 

Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların Yargıtaydaki stajlarında, Yargıtay Birinci Başkanının belirleyeceği ceza ve hukuk dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Dosyanın özetlenip anlatılması,

c) Temyiz sebeplerinin tartışılması,

ç) Kararların yazılması,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

İncelenen dava dosyaları hakkında aday tarafından hazırlanan rapor kâğıtları ile karar taslakları staj dosyasına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir.

Yargıtayda Diğer Eğitim Faaliyetleri

Yargıtaydaki staj döneminde adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara, Yargıtay Birinci Başkanının belirleyeceği konularda konferans verilebilir, eğitimleri ile ilgili seminerler düzenlenebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2020 · WebPortal