Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

A- A+
İdari Yargı Mahkemelerinde Staj

İdarî yargı hâkim adayları ile avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananlara, idare, vergi ve bölge idare mahkemelerindeki stajlarında;

a) Dilekçe üzerinde ilk inceleme,

b) Harç ve posta giderlerine ait işlemler,

c) İlk inceleme üzerine verilecek kararlar,

ç) Yürütmenin durdurulması,

d) Tebligat işlemleri,

e) Keşif ve bilirkişi incelemesi,

f) Ara kararıyla belge ve bilgi istenmesi,

g) Dosyaların incelenmesi ve kurula sunulması,

ğ) Karar yazma tekniği,

h) İtiraz ve temyiz istemleri hakkındaki dilekçeler üzerine yapılacak işlemler,

ı) İdarî Yargılama Usulü Kanunundaki diğer usul işlemleri,

i) Mahkemelerin görev alanına giren her türlü işlemler,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

Adres

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Özlük İşlemleri : +90 312 414 6340

Sınav İşlemleri : +90 312 414 6308

Faks : +90 312 425 4026

E-Posta

adaylik@adalet.gov.tr

altbilgi
Hâkim-Savcı adaylarına ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, video, doküman, yayınlar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2021