İdari Yargı Mahkemelerinde Staj

İdarî yargı hâkim adayları ile avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananlara, idare, vergi ve bölge idare mahkemelerindeki stajlarında;

a) Dilekçe üzerinde ilk inceleme,

b) Harç ve posta giderlerine ait işlemler,

c) İlk inceleme üzerine verilecek kararlar,

ç) Yürütmenin durdurulması,

d) Tebligat işlemleri,

e) Keşif ve bilirkişi incelemesi,

f) Ara kararıyla belge ve bilgi istenmesi,

g) Dosyaların incelenmesi ve kurula sunulması,

ğ) Karar yazma tekniği,

h) İtiraz ve temyiz istemleri hakkındaki dilekçeler üzerine yapılacak işlemler,

ı) İdarî Yargılama Usulü Kanunundaki diğer usul işlemleri,

i) Mahkemelerin görev alanına giren her türlü işlemler,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2020 · WebPortal