Bileşenler

  • Proje, iki ana bileşenden oluşmaktadır:
    • Avrupa standartlarına ve iyi uygulamalara uygun yeni bir staj sistemi kurulmasına katkıda bulunulması, bu sistemin 10 pilot adliyede uygulanması ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler
    • Adliyelerdeki adayların mesleki becerilerinin artırılmasına katkıda bulunacak eğitimler/çalıştaylar düzenlenmesi
  • Bu sonuç alanları ve bileşenler kapsamında, projenin amaçlarından biri, proje bittikten sonra 5 yıl içinde, proje kapsamında eğitim alıp yeni atanan hakim ve cumhuriyet savcılarının kararlarının İstinaf Mahkemesi ve/veya Yargıtay tarafından kabul edilme oranlarının %5 artmasıdır. Projenin bir diğer amacı, akran değerlendirmesi ve denetimde iyi puan alan hakim ve savcı sayısının artmasıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2020 · WebPortal