Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

A- A+
Bileşenler

  • Proje, iki ana bileşenden oluşmaktadır:
    • Avrupa standartlarına ve iyi uygulamalara uygun yeni bir staj sistemi kurulmasına katkıda bulunulması, bu sistemin 10 pilot adliyede uygulanması ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler
    • Adliyelerdeki adayların mesleki becerilerinin artırılmasına katkıda bulunacak eğitimler/çalıştaylar düzenlenmesi
  • Bu sonuç alanları ve bileşenler kapsamında, projenin amaçlarından biri, proje bittikten sonra 5 yıl içinde, proje kapsamında eğitim alıp yeni atanan hakim ve cumhuriyet savcılarının kararlarının İstinaf Mahkemesi ve/veya Yargıtay tarafından kabul edilme oranlarının %5 artmasıdır. Projenin bir diğer amacı, akran değerlendirmesi ve denetimde iyi puan alan hakim ve savcı sayısının artmasıdır.
Adres

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Özlük İşlemleri : +90 312 414 6340

Sınav İşlemleri : +90 312 414 6308

Faks : +90 312 425 4026

E-Posta

adaylik@adalet.gov.tr

altbilgi
Hâkim-Savcı adaylarına ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, video, doküman, yayınlar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2021