A- A+
Bileşenler

  • Proje, iki ana bileşenden oluşmaktadır:
    • Avrupa standartlarına ve iyi uygulamalara uygun yeni bir staj sistemi kurulmasına katkıda bulunulması, bu sistemin 10 pilot adliyede uygulanması ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler
    • Adliyelerdeki adayların mesleki becerilerinin artırılmasına katkıda bulunacak eğitimler/çalıştaylar düzenlenmesi
  • Bu sonuç alanları ve bileşenler kapsamında, projenin amaçlarından biri, proje bittikten sonra 5 yıl içinde, proje kapsamında eğitim alıp yeni atanan hakim ve cumhuriyet savcılarının kararlarının İstinaf Mahkemesi ve/veya Yargıtay tarafından kabul edilme oranlarının %5 artmasıdır. Projenin bir diğer amacı, akran değerlendirmesi ve denetimde iyi puan alan hakim ve savcı sayısının artmasıdır.
Adres

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Özlük İşlemleri : +90 312 414 6340

Sınav İşlemleri : +90 312 414 6308

Faks : +90 312 425 4026

E-Posta

adaylik@adalet.gov.tr

altbilgi
Hâkim-Savcı adaylarına ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, video, doküman, yayınlar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2021 - WebPortal