Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

A- A+
Danıştayda Staj

Danıştayda Birinci Dönem Staj

Birinci dönem stajda, idarî yargı hâkim adaylarına Danıştay Başkanlığınca hazırlanacak plan ve programa göre görevlendirilecek Danıştay üyeleri, tetkik hâkimleri ve savcıları tarafından;

a) İdarenin yapısı,

b)Danıştayın idarî görevleri,

c) İdari yargının özelliği,

d) İdarî yargılama usulü,

e) Hukuk kaynaklarından yararlanma,

f) Dava dosyalarının hazırlanması,

g) Karar yazma

konularında uygulama çalışmaları ve grup çalışmaları yaptırılır.

Danıştayda İkinci Dönem Staj

İdarî yargı hâkim adayları Danıştaydaki ikinci dönem stajın iki ayını idarî dava dairelerinde, iki ayını vergi dava dairelerinde ve onbeş gününü idarî dairede geçirirler.

Dairelerdeki stajda, adaylar dosyaların hazırlanmasında tetkik hâkimi ile birlikte çalışırlar. Dosyanın kurula sunulmasında yardımcı olurlar. Kurulca verilecek karar doğrultusunda karar taslağının yazılmasına katılırlar. Dairelerin kurul hâlindeki çalışmalarını ve duruşmalarını izlerler.

İdarî dava daireleri ve vergi dava dairelerinin görev alanına giren işler ve iş durumları göz önüne alınmak suretiyle, adayların hangi dairede ne kadar süre çalışacakları Danıştay Başkanı tarafından belirlenir.

Danıştayda Üçüncü Dönem Staj

İdarî yargı hâkim adayları Danıştaydaki üçüncü dönem stajda, Danıştay Başkanlığı tarafından görevlendirilecek bir yöneticinin nezaretinde idarî yargı ile ilgili olarak kendilerine verilecek bir konuda bildiri hazırlarlar.

Bu bildiriler, o dönem adaylarının katıldığı grupta tartışılır. Bildiri konusu adaya ikinci dönem çalışması bitmeden en az iki ay önce verilir.

Avukatlık Mesleğinden İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Danıştay Stajı

Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananların Danıştay staj süresi iki aydır.

Danıştayda;

a) Birinci dönem bir ay,

b) İkinci dönem bir ay,

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.

Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atanan adayların birinci dönem stajı idarî dava dairelerinin, ikinci dönem stajı vergi dava dairelerinin birinde yaptırılır.

Adaylara; Danıştay Başkanlığınca hazırlanacak plan ve programa göre görevlendirilecek Danıştay üyeleri, tetkik hâkimleri ve savcıları tarafından;

a) İdarenin yapısı,

b) Danıştayın idarî görevleri,

c) İdari yargının özelliği,

ç) İdarî yargılama usulü,

d) Hukuk kaynaklarından yararlanma,

e) Dava dosyalarının hazırlanması,

f) Karar yazma,

konularında uygulama çalışmaları ve grup çalışmaları yaptırılır.

Dairelerdeki stajda adaylar; dosyaların hazırlanmasında tetkik hâkimi ile birlikte çalışırlar, dosyanın kurula sunulmasında yardımcı olurlar, kurulca verilecek karar doğrultusunda karar taslağının yazılmasına katılırlar, dairelerin kurul hâlindeki çalışmalarını ve duruşmalarını izlerler.

İdarî dava daireleri ve vergi dava dairelerinin görev alanına giren işler ve iş durumları göz önüne alınmak suretiyle, adayların hangi dairede ne kadar süre çalışacakları Danıştay Başkanı tarafından belirlenir.

Danıştayda uygulanan staj dönemleri, süreleri, konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Danıştay Başkanlığınca değiştirilebilir.

Danıştayda Diğer Eğitim Faaliyetleri

Danıştaydaki staj döneminde idarî yargı hâkim adayları ile avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına atananlara, Danıştay Başkanının belirleyeceği konularda konferans verilebilir, eğitimleri ile ilgili seminerler düzenlenebilir.

Adres

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Özlük İşlemleri : +90 312 414 6340

Sınav İşlemleri : +90 312 414 6308

Faks : +90 312 425 4026

E-Posta

adaylik@adalet.gov.tr

altbilgi
Hâkim-Savcı adaylarına ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, video, doküman, yayınlar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2021