İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından İzmir Adliyesinde Görevli Savcı Adaylarına Yönelik Eğitim Programı Düzenlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapmakta olup mesleğe kabul arifesinde bulunan 23. Dönem Savcı Adaylarının, UYAP ekranları, HSK teftiş sistematiği, mağdur haklarının mahiyeti ve adli görüşme odalarındaki işleyiş konularında bilgilenmeleri amacı ile ilgili birim sorumlularının eşliğinde beş günlük bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Meslek içi eğitim çalışması sonrasında savcı adayları staj süreçleriyle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut GÜRE ile bir araya gelerek, mesleki tecrübeleri üzerinden görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.